ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                                                                                ΙΑΚΩΒΟΣ  ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ»  της 24ης Οκτωβρίου 2010, εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ευαγ. Δαρλάσης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παναγ. Δέδες, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Μιχ. Μαστής, Ταμίας: Αθανάσιος Αναστ. Κολιάτσης και μέλος: Δημήτριος Πέτ. Μαυροκορδόπουλος. Την Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν οι: Παναγιώτης Τσούλος, Γεώργιος Φίλης και Νικόλαος Βλογιάρης.

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Ιεροψαλτών Ελλάδος εξελέγησαν οι: Γεώργιος Δαρλάσης, Γεώργιος Μαστής και Ιωάννης Δέδες.

Εκ του Συνδέσμου


                                                                          

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητέ συνάδελφε,

σε  π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας,

που θα γίνει στο Ναύπλιο στις 21 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ (Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010, ώρα 5 μ.μ.)

1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου

2. Οικονομικός απολογισμός-έγκριση προϋπολογισμού νέου έτους

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Κριτική και έγκριση λογοδοσίας

5. Λοιπά άλλα θέματα-συζήτηση για τον ψηφισθέντα κανονισμό Ιεροψαλτών

6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο

Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία

Ιεροψαλτών Ελλάδος.

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010, από ώρες 12 μ.μ. έως 3.00΄ μ.μ.)

Αρχαιρεσίες (εκλογές) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής

Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ο.Μ.Σ.Ι.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας στις 21 Οκτωβρίου 2010, η Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα Παρασκευή, (22 Οκτωβρίου 2010)

την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν εγγραφές νέων μελών και υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη  21 Οκτωβρίου 2010,

ημέρα της Γ. Συνέλευσης.-

Για τον Σύνδεσμο

      Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Δαρλάσης                                              Αντώνιος Ίσσαρης