Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ.Σ.

από το έτος ιδρύσεως (1979) είναι οι παρακάτω:

 

 • 1979-1981 - Αναστάσιος Καραμάνος
 • 1981-1983 - Ανδρέας Σαγκιώτης
 • 1983-1986 - Αναστάσιος Καραμάνος
 • 1986-1989 - Ανδρέας Γκουριώτης
 • 1989-1992 - Αλέξανδρος Μπιτζής  (πατήστε για φώτο)
 • 1992-1995 - Γεώργιος Δαρλάσης (πατήστε για φώτο)
 • 1995-1998 - Γεώργιος Δαρλάσης
 • 1998-2001 - Γεώργιος Δαρλάσης
 • 2001-2004 - Γεώργιος Δαρλάσης
 • 2004-2007 - Γεώργιος Δαρλάσης
 • 2007-2010 - Γεώργιος Δαρλάσης         
 • 2010-2013 - Γεώργιος Δαρλάσης
 • 2013-2016 - Γεώργιος Δαρλάσης
 • 2016-2019 - Ιωάννης Δέδες