Διοικητικό Συμβούλιο 2016 – 2019

 

Πρόεδρος: Ιωάννης Δέδες

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μαυροκορδόπουλος

Γεν.Γραμματέας: Ευάγγελος Μαρινόπουλος

Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρούτουλας

Μέλος: Γεώργιος Μαστής

 

Αντιπρόσωποι στην ΟΜ.Σ.Ι.Ε.(Ομοσπονδία Ιεροψαλτών): 

Ιωάννης Δέδες

Ευάγγελος Μαρινόπουλος

Κωνσταντίνος Ρούτουλας